Zeynep Maçkalı

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden lisans derecesini alan Zeynep Maçkalı, daha sonra Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na devam etmektedir. Alanda çalışmaya 2007 yılında Alternatif Gelişim Projesi’nde stajyer olarak başlamıştır. 2008 yılı Haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Burada yetişkin, çocuk ve ergenlere bireysel psikolojik danışmanlık vermiş, ayrıca öfke kontrolü ve olumlu ebeveynlik becerileri üzerine grup çalışmaları yapmıştır. Bu sırada EMDR-I, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, CETAD Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi (1. ve 2. Modül), Deneyimsel Oyun Terapisi,  Kısa Süreli Oyun Terapisi gibi eğitimlere katılmıştır. Merkez bünyesinde verilen eğitimlerin haricinde Doç. Dr. Nita Scherler tarafından verilen Gestalt Temel Eğitim Programı’nı ve Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar tarafından verilen Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi’ni tamamlamıştır.

2009 yılından beri Dr. Nevin Eracar ile birlikte gelişimsel aksamaları ve/ya otistik gelişimi olan çocuklarla sanatla terapi ve oyun terapi teknikleriyle çalışmakta, araştırma ve yayınlar yapmaktadır. Klinik pratiğinde 10 yaş altı gelişimsel aksamaları ve davranışsal problemleri olan çocuklar ile yetişkinlerle çalışmaktadır. Ayrıca Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı’nda ders vermektedir. Akademik çalışmalarında bipolar bozukluğun bütüncül bilişsel model temelli grup müdahalesinin oluşturulması üzerine yoğunlaşmakta, ayrıca bipolar bozukluğun psiko-sosyal müdahalesinde kullanılabilecek çeşitli değerlendirme ölçeklerinin Türkçe’ye kazandırılması üzerine de çalışmaktadır.

Otistikler Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olan Zeynep Maçkalı, ayrıca Türk Psikologlar Derneği üyesidir. Otistikler Derneği ile Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nin birlikte yürüttüğü projelerde proje eğitmeni & süpervizör olarak da görevler almaktadır.

Konuşma Özetleri

Otizmde Erken Müdahale ve Sanatın Uyarıcılığı

Zeynep Maçkalı

Uzm. Psk., Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi

Öğr. Gör., Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yaygın olarak sosyal etkileşim ve iletişimde eksiklik ile tekrarlayıcı, tuhaf hareketlerle tarif edilen otizm, sosyo-duygusal gelişimde belirgin bir aksamanın görüldüğü nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin erken müdahalesinde yaygın olarak davranışçı yöntemler kullanılsa da, son 10-15 yıldır ilişki-odaklı, gelişimsel müdahalelerden de umut verici sonuçlar elde edilmektedir. İlişki-odaklı erken müdahale programları genel olarak sosyal etkileşimi geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanmakta, her çocuk için bireyselleşmiş hedefleri göz önüne almaktadırlar. Bu programlar ayrıca ailelerin desteklenmesinin ebeveyn-çocuk arasındaki etkileşim ve iletişimi güçlendirerek, çocuktaki değişimi olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadırlar. Konuşma kapsamında sosyo-duygusal gelişimde belirgin bir aksamanın olduğu bu klinik tabloda, yine sosyo-duygusal uyaranları içeren bir müdahalenin nasıl tasarlanabileceği ele alınacaktır. Sosyo-duygusal gelişimin uyarılmasında (ilişki arzusunu uyandırmak ve geliştirmek, benlik algısını oluşturmak ve geliştirmek, sözel iletişimi uyarmak) sanatın nasıl bir işlevi olabileceği, farklı sanat dallarının nasıl kullanılabileceği de tartışılacaktır. Ayrıca oyun ve sanat yoluyla dışavurumun psikososyal gelişim sürecindeki yeri ve önemi çeşitli vaka örnekleri sunularak işlenecektir.