Selçuk Kırlı

Prof. Dr. Selçuk Kırlı

Doğum: 27.Ekim 1957, Muş

Mezuniyet

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Uzmanlık

Bursa Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Doçent

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Profesör

Uludağ Üniversitesi tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Çalıştığı Kurum

Uludağ Üniversitesi tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Bilimsel Performans

  • Telif ve Tercüme olarak 15 Kitap
  • 8 Kitapta Editörlük
  • Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanan çok sayıda makale
  • 7 Kongre ve Bilim Şöleni Düzenleyiciliği

ÖZET

Cengiz Dağcı’nın Romanlarında Kişilik Gelişmesi Süreçleri ve Eserlerin Ruhsal Denge Kurulmasına Katkıları

Cengiz Dağcı Kırım’da doğmuş, Kızıl Ordu’da askere alınmış, savaşta Almanlara esir düşmüş, esir kampında seçilerek Almanların oluşturdukları ve Türk ve İslam dünyasını Rus işgalinden kurtarmak için olduğunu söyledikleri orduda Almanlar safında çarpışmış, sonunda Türkiye’ye iltica talepleri cevaplanmayınca İngiltere’ye yerleşmiş ve kalan ömrünü orada geçirmiş bir yazardır.

Hayatının geri kalanını Londra’da geçiren yazarın kitapları 1941 tarihinden itibaren Türkiye’de yayınlanmıştır. Tüm kitaplarında Kırım’da doğmanın; babasının deyimiyle mağlup bir milletin çocuğu olmanın; babası, annesi, teyzesi ve toprağından sürekli yoksun kalmanın ıstırabını işleyen yazar eserlerinde bu kayıpları ile ilgili çatışmaları ve iç dengesini sağlamakta bu eserlerin katkılarını açıkça işlemiştir.

Bu sunumda Cengiz Dağcı’nın eserleri özelinde yüceltme düzeneğinin ve somutlaştırılıp paylaşılan dertlerin sanat yoluyla kişinin ruhsal dengesine nasıl katkıda bulunduğu ve eserlerde kullanılan kompansasyon süreçlerinin nasıl yansımaları olduğu tartışılacaktır.