Prof.Dr.Melike Güney

1965 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni  bitirdi. 1970 yılında aynı fakültenin Psikiyatri Kliniği’nde uzmanlık eğitimini tamamlayarak Nöropsikiyatri uzmanı oldu. Bir süre Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde baş asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Almanya’ ya giderek Psychiatricches Landeskrankenhaus Weissenau (Akademisches Krankenhaus der Üniversitat Ulm) ve Nerven Krankenhaus Lohr’da çalıştı. 1976 yılında yurda döndükten sonra bir süre S.S.Y.B. Ruh Sağlığı Dispanseri’nde ve 1977-1989 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezi’nde çalıştı, üniversite öğrencileriyle çeşitli çalışmalar yaptı.

1982 yılında doçent, 1991 yılında profesör oldu. 1989 yılından 2009 yılına kadar A.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 1988’de kurulmuş olan Türkiye’nin kurumsal nitelikteki ilk Gündüz Hastanesi’nin gelişmesi ve Ünite haline gelmesi için çalıştı ve kreatif tedavileri başlattı. Aynı klinikte Gündüz Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nin sorumlusu olarak kronik ruh hastalarının tedavi  ve rehabilitasyonunda multidisipliner entegratif tedaviler uyguladı. Sanatsal yaratıcılık, sanat tedavileri ve  rehabilitasyon ile ilgili birçok bilimsel yayınlar yayınladı.

Ayrıca 1989 yılından itibaren çeşitli ustalardan resim dersleri almış olup karma sergilere katılmış, şimdiye kadar dört kişisel sergi gerçekleştirmiştir. 1999 yılında Sanat ve Psikopatoloji Derneği’ni kurmuştur. Keza merkezi Paris’te olan International  Society Art and  Psychopathology üyesi, Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesidir. Ayrıca ESCARTE’nin (European Concurtium for Arts Therapies Education) Türkiye temsilcisidir.

2002 yılında A.Ü.T.F’den  1. Uluslararası Ruh Sağlığı ve Sanatsal Yaratıcılık adlı sempozyumu organize etmiş ve başkanlığını yapmıştır.

2009 yılında emekliye ayrılmış olup, halen resim çalışmalarını evindeki atölyesinde sürdürmektedir.  Evli ve iki çocukludur.