Pınar Vural

1971 yılında Aydın’da doğdu. 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak, 2000 yılında da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından Uzman olarak mezun oldu. Takiben 2009 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Yrd. Doç. olarak göreve başladı. 2014 yılında Doçent unvanını aldı. 2008 yılında Uluslararası Psikodrama ve Grup Psikoterapileri Enstitüsünden Psikodramatist unvanı almıştır. Evli ve bir çocuk annesidir. Makale derleme kitap bölümü olarak Ulusal ve Uluslararası dergi ve kitaplarda eserleri bulunmaktadır.

Konuşma Özetleri

ERGENLERDE DEPRESYON VE SANATLA TERAPİ

Ergende depresyon semptomlarının ortaya çıkması, sıklıkla ergenin gelişimsel görevlerinin üstesinden gelmede yaşadığı zorluklarla ilişkili bulunmuştur. Ergenin gelişimsel görev süreci büyümeyi ve değişen bedeni kabul etmekle başlar, fikirlerini ve duygularını ebeveynlerinkinden ayırmakla devam eder nihayetinde kimlik duygusunu, kişiler arası ilişkiler örüntüsünü oluşturmakla son bulur. Her bir durumda dile gelen problemler ergenin depresyonuna nasıl yaklaşılacağını belirler. Depresyonun klasik belirtileri her zaman ergen davranışlarında görüntülenmez. Ergenlerin depresyonlarının dışa vurumunda aktif bir terapinin kullanımı eylem içermesi nedeniyle bir fırsat olarak değerlendirilir.  Ergenler kendilerine has olan sanatlarında kendi ikilemlerine yeni bir bakış bulurlarken, ortaya koydukları sanat ürününde sözlü olarak ya da gözle görülür biçimde ne arzuladıklarını su yüzüne çıkarırlar. Ergenin yeteneklerini yansıtan sanat bu yönüyle terapötik olarak kullanılabilen bir eylemdir.