Nurhan Eren

1982 yılında İÜ İTF Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 1985 yılında İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı psikonevroz servisinde çalışmaya ve aynı yıl İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.
1988 yılında “Hemşirelik Süreci Uygulamasının Şizofren Hastaların İyileşme ve Sosyal Uyumlarına Etkileri” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
1994-1998 yılları arasında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitü’sünde Doktora yapmış ve “Psikotik ve Borderline Hasta Gruplarında Sanatla Psikoterapi Sürecinin İncelenmesi” konulu tez çalışmasını tamamlamış, bu tez çalışması ile, 2001 yılında,  “Prof.Dr.Perihan Velioğlu

Hemşirelik Fonu Bilim Ödülü”nü almıştır.
Psikoterapi eğitiminin bir parçası olarak kişisel psikoterapi deneyimi sağlamak üzere, 1989 yılından itibaren 5 yıl süreyle Moreno Enstitüsü ile işbirliği halinde Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Derneğince sürdürülen psikodrama eğitimine ve 1992 yılından itibaren 6 yıl süreyle psikoanalitik yönelimli bireysel psikoterapiye devam etmiştir.

1987 yılından itibaren İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalında Başhemşire Yardımcısı ve Eğitim sorumlusu olarak çalışmış, bu dönem içinde psikiyatri hemşiresinin psikososyal psikoterapilerde rol alması ile ilgili klinik hemşirelerine yönelik eğitim ve uygulamalı () çalışmalar düzenlemiş,  ayaktan ve yatan hastalarla  kapalı psikoz servislerinde resim, müzik ve seramik ağırlıklı sanat dallarının kullanıldığı atölye çalışmaları, ortam terapi çalışmaları, uğraşı ve grup psikoterapileri yürütmüştür.

1990 yılından itibaren aynı klinikte Sosyal Psikiyatri Servisi’nin kuruluşunda yer almış ve bu serviste psikotik hastalarla gündüz hastanesi modelinde, sanat terapi atölyeleri ve psikososyal terapi çalışmalarında bulunmuştur.
1994 yılından itibaren süpervizyon altında kişilik bozuklukları ile ilgili psikoterapi ve ağırlıklı olarak da sanat psikoterapisi alanında çalışmaya başlamıştır. Dinamik psikoterapi alanında yetkin birçok psikoterapistten süpervizyon almıştır. Halen aynı klinikte Sosyal Psikiyatri Servisinde bireysel ve grup şeklinde dinamik yönelimli psikoterapi ve sanat psikoterapisi çalışmalarını sürdürmektedir. SPS’de yönettiği gruplara eğitim amaçlı katılan hemşire, psikolog ve psikiyatri asistanlarına kişilik bozuklukları ve grup psikoterapisi konusunda eğitim sağlamakta ve 2004 yılında başlattığı Psikoterapide Sanatın Kullanımı konusunda İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı’nda “Ruhsal Bozukluklarda Sanat psikoterapi Kursu’nu” yürütmektedir. 2011 yılında İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı’nda klinikteki tüm kronik hastalara yönelik hizmet vermeyi amaçlayan, “Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı” (SPR) oluşturulması ile ilgili bir proje oluşturmuş, Nisan 2011 tarihinden itibaren bir ekip oluşturulması, eğitim ve süpervizyon çalışmalarının sürdürülmesi, hasta seçimi ve grupların oluşturulması, projede yer alan psikoterapi ve rehabilitasyon etkinliklerinin yararlılığının araştırılması çalışmalarını başlatmış ve halen projeyi yönetmektedir.
Psikoterapi alanında birçok kurs, çalışma grubu, seminer ve kongreye katılmış ve bu konuda yayın yapmıştır.

Aynı zamanda Psikiyatri Hemşireleri Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Eylül 2012 tarihinde kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği kurucu üyesi, kurucu genel başkanı ve halen de genel başkanıdır.
2015 yılında "Doçent" unvanını almıştır.

Konuşma Özetleri

Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı

İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 2004 yılından beri “Sanat Psikoterapi Eğitim ve Atölye Çalışmaları”na katılan ve bu alandaki çalışmaları geliştirmek isteyen gönüllü bir grup ile sanat psikoterapileri alanında bir mesleki örgütün oluşturulması amacıyla bir çalışma başlatıldı, bu konuda bir tüzük hazırlandı ve 1 Ekim 2012 tarihinde Sanat Psikoterapileri Derneği kuruldu. İlk kurucu yönetim kurulunda psikiyatri alanında çalışan hemşireler, psikologlar, bir psikiyatr, yurt dışında sanat psikoterapisi eğitimi almış profesyoneller ve sanatçılar vardı.

Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD) olarak öncelikle fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen yaratıcı sanatların, ülkemizde psikoterapötik amaçlarla kullanılmasına katkı sağlamak amaçlandı. Bu amaca ulaşabilmek için; sanat psikoterapilerinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; terapötik sanat çalışmalarının sağlık, eğitim, endüstri, iletişim, sosyal hizmetler gibi uygulama alanlarındaki katkılarını arttırmak, meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların bilimsel standartlarda buluşmasına  destek vermek, özellikle ruh sağlığı ekibi içinde “Sanat Psikoterapisti” meslek grubunun da yer alması için çalışmak, derneğin en önemli hedeflerini oluşturmaktadır.

Bu sunumda, kısaca Sanat Psikoterapileri Derneği’nin kuruluş süreci ve faaliyetleri aktarılarak, derneğin kuruluş sürecinin başlamasına vesile olan İÜ İTF Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uygulanan ruhsal bozukluklarda sanat psikoterapisi uygulamaları hakkında bilgi verilecektir.