Defne Erdur

Sosyolog ve dans sanatçısı ve aldığı davetlerle bu alanlarda eğitim vermek ve performanslar gerçekleştirmek üzere dünyanın birçok ülkesinde çalışmaya devam etmektedir. 

2010 yılına kadar Uluslararası Doğaçlama Müzik, Dans ve Görsel Sanatlar Festivali TRANSIT’in koordinatörlüğünü yürüten Defne, sanatsal çalışmalarına dünya ve Türkiye’den sanatçılarla disiplinlerarası işbirlikleri içerisinde devam eder. Türk-Fransız Doğaçlama Müzik ve Dans Grubu KAROSRİ sanatçılarındandır.

Süregiden Deneyimsel & Duygusal Anatomi, Kontak Doğaçlama dersleri ve "Her Be(de)n Bilir", "Avcı, Toplayıcı, Sanatçı", "Zaman Vücut Bulunca" başlıklı atölyeleri her alandan sanatçı ve bireyin kendi bedenini bütünsel olarak keşfetmesine, rahat ve eforsuz devinime ulaşmasına, kendini ifade ediş biçimlerini geliştirmesine destek olmayı amaçlar. Bireysel farkındalık çalışmalarına ek olarak kişilerin içsel ve dışsal uyaranlara tepkileri, zaman ve uzam algıları eşli ve grup çalışmaları ile desteklenir.

Terapötik çalışmalarına ise psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve doktorlarla işbirliği içerisinde çalışarak devam eden Defne, bugüne kadar kanserli kadınların, fiziksel ve zihinsel engellilerin, büyük şehirlere göçle gelen ailelerin çocuklarının fiziksel ve psiko-sosyal gelişimine destek olmayı amaçlayan farklı projelerde ve WinPeace, BeyondBorders gibi barış çalışmalarında yer almıştır. ElimSende Derneği’nin kurucu yönetim kurulu üyelerinden ve eğitmenlerindendir. 2006-2012 yılları arasında SEV-Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğini gönüllü olarak yürütmüştür. 2006’dan beri ÇATI-Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği’nde gönüllü ve eğitmen olarak yer almaktadır.

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde dersler vermekte ve Uluslararası Viyana Dans Festivali ImPulsTanz’ta Türkiye’yi temsilen düzenli olarak atölyeler gerçekleştirmektedir. Çağdaş Dans eğitmenlerini uluslararası platformda desteklemek amacıyla gerçekleştirilen AB Projesi IDOCDE'nin kurucularındandır ve bu projenin paylaşım platformu ve arşivi www.idocde.net sitesinin editörlüğünü yürütmektedir. Ayrıca travma iyileştirme alanında, ’Somatic Experiencing’ ve ‘Integrative Cranio-Sacral’ eğitimlerini sürdürmekte; ve Dünya Barış İnsiyatifi tarafından yürütülen “Peace Revolution ” projesinde  ‘Meditasyon ve Barış İnşası’ odağında, Thailand’lı Budist rahiplerin süpervizyonunda, çalışmaya devam etmektedir.

Atölye Çalışma Özetleri

Her Be(de)n Bilir

Bu buluşmada yaşamakta olduğumuz zorlayıcı ve yıpratıcı yaşam şartları; politik ve sosyal ortamın belirsizlikleri ile başa çıkabilmek yolunda kısa bir öz regülasyon çalışması gerçekleştiriyor olacağız.

Kişisel sınırlarımızın farklı şekillerde -fiziksel ve ruhsal olarak- ihlal edilmekte olduğu zamanlarda, kendimizi korunmasız, güvensiz ve güçsüz hissederiz. Hayatımızın akışı üzerinde etkimizin olamadığını duyumsamaya, çaresizlik hissetmeye başlarız. Zaman içerisinde kendilik algımız da zarar görmeye başlar; öz güvenimizi yavaş yavaş yitirme riskiyle karşı karşıya kalırız. Hayat içinde işlerliğimizi sürdürebilmekte zorluk çekebiliriz. Sinir sistemlerimiz de gerçek anlamda -fizyolojik olarak da- yıpranır.

Bu tükenmişlik özellikle başka bireylere destek alanında çalışan terapist, sosyal hizmet uzmanları, eğitmenler ve gönüllüler için çok daha katmanlı olmaktadır. Bu durumun basit ancak etkili yöntemlerle regüle edilmesi, destekçilerin kendilerini psiko-fiziksel olarak desteklemesi mümkün olabilir.

Bu buluşmada bedene odaklanarak sinir sistemimizin rahatlatılması ve beden algısımızın desteklenmesine yönelik çalışıyor olacağız. Odağımız kişilerin kendi sınırlarını bir nevi onarmasının ip uçlarını aramak ve beden, zihin ve duygular arasındaki ilişkileri fark etmeye dönük olacaktır.