Burak İsmanur

Burak İsmanur lisans derecesini Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, yüksek lisans derecesini İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programından almıştır.

Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde klinik psikolog-psikoterapist olarak çalışmaktadır. Yanı sıra Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde eğitmen psikodramatist olarak görev yapmaktadır.

Otistikler Derneği 2015-17 dönemi yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Derneğin “Alternatif Gelişim Projesi” başlıklı çok yönlü psikososyal çalışmasında koordinatör olarak görev almaktadır.

Aura’nın yürüttüğü Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitim Programı’nın eğitmenlerinden biri olan İsmanur’un mesleki ilgi alanları; psikanaliz, psikanalitik psikoterapi, psikodrama/sosyodrama ve grup psikoterapileri, sanatın iyileştirici-koruyucu-önleyici ruh sağlığı çalışmalarında kullanılması, otizm ve psikotik bozukluklar, ruh sağlığında stigmatizasyon, ayrımcılık ve toplumsal bilinç olarak sıralanabilir.

Panel: Sivil Duyarlılıkta Sanatla Terapi

Toplumsal bilinç için sanat!

Uzm. Psk. Burak İsmanur

Türkiye’de sivil toplum bilinci ne ölçüde gelişti? Toplum, duyarlılık gerektiren konularda nasıl bir tutum alıyor? Varolan bilinç geliştirilebilir, duyarlılık arttırılabilir mi?

Sivil toplum örgütleri insan kaynağını nasıl sağlıyor? Bu kaynakların sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Geliştirilmesi için neler yapılıyor ve neye ihtiyaç var?

Sanat, bu başlıklarda yürütülecek çalışmalar için kolaylaştırıcı bir araç olabilir mi? Kim, nasıl ve nerede kullanabilir?

Sivil toplum çalışmalarında sanatın etki gücünden daha çok yararlanmalıyız. Peki, ama neden? Sanatın kullanıldığı terapi teknikleri sivil toplum çalışmalarının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmede kolaylaştırıcı bir araç olabilir. Aynı zamanda ruh sağlığı ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren kurum-kuruluşlar için toplumla buluşmada etkili bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Peki, ama nasıl?