Bircan Kırlangıç Şimşek

Psikolog- Psikodramatist- Yazar

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Başkanı

Abdülkadir Özbek Psikodrama Derneği Başkanı

Şiir ve Diğer Yazın Sanatlarıyla Psikoterapi Derneği Başkanı

Psikodrama Dernekleri  Federasyonu kurucu Başkanı

Konuşma Özetleri

TAŞ DİZMEKDEN, SÖZ DİZMEYE: DÜŞELİKTEN, AĞITA ACININ PAYLAŞILMASI

İnsanlığın, ortak geçmişi ile gelecek arasında köprü oluşturmak, zorluklarla baş etmek gibi pek çok işlevselliğinden yararlandığı yazın sanatlarının, psikoterapide yararlanılması konusunda genel bilgi verilerek şiirin iyileştiriciliği üzerinde durulacaktır.

Yaşanılan bölgenin coğrafik ve tarihsel özelliklerinin,  nasıl yaşanılacağı ve nasıl ölüneceğini de belirleyeceği yaklaşımına bağlı olarak, ülkemizde, çoğunlukla bir kaybın, acının, yaşanan bir yıkımın ardından söylenen ağıt yakma ve özellikle İç Anadolu bölgemizde görülen döşelik/düşelik geleneğine değinilecektir.

                                                                                                   BİRCAN KIRLANGIÇ ŞİMŞEK