Bildiri Gönderimi

Poster bildiri özetleri 1 Ağustos 2016 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi ise 14 Ekim 2016’dır.

 • Bildiri özetleri 250-300 kelimeden oluşmalıdır.
 • Bildiriler Türkçe olarak yazılmalı ve sunulmalıdır.

Bildiri özetleri sadece e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Poster bildiri özetleri Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilecektir. Bildiri sonuçları e-posta yolu ile gönderilecektir.
 • Mazeret nedeni ile sunulamayacak olan bildirilerin en geç 15 Kasım 2016 tarihine kadar Düzenleme Kurulu’na bildirilmesi zorunludur.
 • Çalışmayı gönderen yazar, çalışmada ismi bulunan tüm yazarların onayını aldığını kabul etmiş sayılır. Bildiri özetleriyle ilgili yazışmalar, çalışmada yer alan yazarların tümüne e-posta ile yollanacaktır.

Bildiri özetlerinde çalışmadaki tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bildirilerin kapsamı aşağıdaki gibidir:

 • Psikoterapi
 • Gelişim amaçlı çalışmalarda sanatın kullanıldığı örnekler
 • Eğitim

Bildirilerde olgu sunumu veya proje/çalışma tanıtımı yapılabilir.

 • Bildiriler "Başlık", "Amaç", "Yöntem", ve "Sonuç ve Değerlendirme" bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bildirinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda görülebilir:
  • Bildirinin başlığı, çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
  • ‘Amaç’ bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir.
  • ‘Yöntem’ bölümünde olgu/katılımcı sayısı, katılımcı özellikleri, kullanılan teknikler ve süreç anlatılmalıdır.
  • ‘Sonuç ve Değerlendirme’ bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın sanatla terapi alanına katkısı irdelenmelidir.

Bildiri özetleri kongre kitapçığında yayınlanacaktır.