Bihter Yasemin Kaya

Bihter Yasemin Kaya Tamalpa Institute’da Hareket-Temelli Dışavurumcu Sanat Terapisi eğitiminin ardından, ‘Kanser’de Bütünleyici Tedavi olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi’ üzerinde araştırmasını Memorial Sloan-Kettering Cancer Center'da tamamlayarak European GraduateSchool, Division of Arts, Health and Society’den ‘Psikoloji Yandallı Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Eğitimi’ Yüksek Lisans programından mezun olmuştur.

2011 Yılından beri İstanbul Üniversitesi, Istanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD  Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon (SPR) Programı'nda ve 'Ruhsal Bozuklarda Sanat Psikoterapi Kursu' nun eğitim kadrosunda deneyimsel atölye lideri ve tez/proje danışmanı olarak görev almıştır. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde Meme Kanserli Kadınlarla Kısa Dönem Grup Dışavurumcu Sanat Terapisi programını, Hematoloji ve Kemik Ilik Transplantasyon servislerinde hasta odasında bireysel sanat psikoterapisi hizmeti sunan ‘Başucumda Sanat’ adlı pilot projeyi sürdürmüş, kronik alerji ve astımı olan çocuklar ve böbrek yetmezliği olan ergenler için sanatla psikososyal destek programları yürüterek Hareket-Temelli Dışavurumcu Sanat Terapisini medikal ortama uyarlayan bir çok uygulama geliştirmiştir.

2012'de kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği'nin kurucu üyesi ve denetim kurulu başkanıdır.

2016'da bireysel/ grup sanat psikoterapisi hizmeti sunan İstanbul Sanatla Yaşam'ı kurmuştur.

Huzurun Diyoraması

Tiyatral sahnelerin bir kutu içinde üç boyutlu minyatüründen oluşan Diyorama formu, 19.Yüzyıl'da tiyatro ve set tasarımı alanında geliştirilmiş bir araçtır. Formun sağladığı güçlü konteyner işlevine ek olarak, imge, nesne ve hikaye gibi farklı sanatsal ifadelerin sentezine olanak tanıyan bir form olmasından ötürü intermodel yaklaşımla ilerleyen çalışmalarda ve dışavurumcu sanat terapisi uygulamalarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. 90 Dakikalık atölye çalışmasında, katılımcılar güvenli alan, sakinlik ve şefkat gibi tükenmişliği önlemek adına önem taşıyan temalara odaklanacaklar. Bu temaları bedensel hareket, heykel ve kolaj gibi yaratıcı süreçler vasıtasıyla keşfedecekler. Sanatsal sürecin sonunda ise, katılımcılar yaşam yolculuklarında yoruldukça dinlenmek, heyecanlanlıkça yatışmak için uğrayabilecekleri metaforik bir mola yerinin diyoramasıyla atölyeden ayrılcaklardır.