Aysin Turpoğlu Çelik

Yard. Doç. Dr. AYSIN TURPOĞLU ÇELİK, Öğretim üyesi, Psikolog-Psikoterapist, Danışman

Psikoloji eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Aysın Turpoğlu Çelik çeşitli sektörlerde uzun yıllar yönetici olarak görev yaptı. Örgüt ve endüstri psikolojisi, insan kaynakları ve eğitim alanında hizmet verdi. Sigorta sektöründe eğitim faaliyetlerinin kurumsallaşmasına öncülük etti. Yüksek lisansını İ.Ü. Tıp Fakültesinde, Doktorasını İşletme Fakültesinde, yönetim ve organizasyon alanında yaptı. Tez konusu yönetim geliştirme üzerinedir. Son yıllarda bireysel ve grup psikoterapileri alanında yoğunlaştı ve 2000-2012 yılları arasında, kurucusu olduğu Etkileşim Bireysel, Eğitim ve Yönetim Danışma Merkezi’nde hem terapist hem de şirket danışmanı olarak mesleki faaliyetini sürdürdü. Psikodramatist ve art terapist olan Turpoğlu, bireyler, çiftler ve ailelerle çalışmakta, başta aile şirketleri olmak üzere şirketlere çeşitli konularda danışmanlık yapmaktadır.

Bu yıl eğitimde 40. yılını dolduran bir akademisyen olarak, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi’nde dersler verdi ve 2009-2010 öğretim yılından beri İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi görev yapmaktadır. Başta Türk Psikologlar Derneği olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası derneğin üyesidir.  

İLİŞKİ YÖNETİMİ ATÖLYESİ

İlişkilerinizi yönetme şekliniz, yaşam kalitenizi belirler.

Amaç ve Hedefler:

Bir bireyin başarısını, üretken ve verimli olmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri, hem öğrenim, hem de meslek yaşamında, nitelikli ilişkiler kurabilme ve yetkin bir biçimde yürütebilmesi belirler. Programın amacı, katılımcıların, çok daha üretken ve verimli olabilmeleri için “ilişkilerini yönetme” yetkinliklerini arttırmalarına katkı sağlamaktır.

Programın hedefi, katılımcıların,

  • Kendilerini tanıma ve anlama,
  • Benlik sınırlarını belirleme ve koruma,
  • Grup içindeyken, diğerleriyle “birlikte olma”, birlikte hissetme” ve “birlikte yapma”, bir diğer ifadeyle başkalarıyla kurdukları ilişkilerde, kendi tutum, duygu, düşünce ve davranışlarıyla diğerlerini nasıl etkilediklerini ve diğerlerinden nasıl etkilendiklerini keşfetme,
  • Özgüven geliştirme,
  • Empati geliştirme,
  • Spontanlık ve yaratıcılık geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

Grup süreci; dışavurumcu sanat terapisi ve psikodrama yöntem ve teknikleri ile yürütülecektir.