Alper Zobarlar

1969 Ankara doğumluyum. Hacettepe Tıp Fakültesini (İngilizce Bölümü) 1993 yılında bitirdim. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesinden 2001 yılında Aile Hekimliği Uzmanlığını aldım. Aile Hekimliği Uzmanı olarak İzmir de Aile Sağlığı Merkezinde çalışıyorum. Evli, 2 kız babasıyım.

Pratisyen hekimlik, acil hekimliği, özel poliklinik hekimliği İşyeri hekimliği, başhekimlik yaptım. Bu görevlerim esnasında Kusura Kasabası, Sandıklı Acil Servisi, İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Avanos Sağlık Merkezi, Avanos Özel Ailem Hayat Polikliniği ve İzmir Fahrettin Altay ASM de çalıştım.

Avanos Belediyesi Sağlıklı Şehirler Projesi Koordinatörlüğü yaparak ekibimizle ilçeye DSÖ “Sağlıklı Şehir” ünvanını kazandırdık. İzmir Aile Hekimliği Derneği başkanlığı, Dansterapileri Dernek başkanlığı, Doktorlar Tiyatro Atölyesi başkanlığı yaptım. Amatör tiyatroyu geliştirmek için tiyatro topluluklarıyla işbirliği yapmakta ve şenliklerde oyuncu olarak yer almaktayım.

Psikodrama terapisti ve Dansterapileri Derneği gözetiminde yapılmakta olan Dansterapisi Eğitimi alıyorum. Gönüllü projelerde yer aldım, kongrelerde atölye ve sunumlarım oldu.

Bir süredir İzmir Dans Terapileri Dernek başkanlığı görevini üstlendim.

ÜYELİKLERİ

 • İzmir Tabip Odası
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
 • Genel Sağlık İş Sendikası
 • Dans Terapileri Derneği
 • İzmir Psikodrama Derneği
 • İZAHED
 • DOTIA Doktorlar Tiyatro Atölyesi

ÖNEMLİ KURS SEMINER KONGRELER TOPLANTILAR

 • TURİZM HEKİMLİĞİ KURSU
 • Diabetes Mellitus un Tanı ve Tedavi Kursu
 • İŞYERİ HEKİMLİĞİ KURSU TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • Sağlık Ekonomisi ve Döner Sermayeler Eğitimi T.C Sağlık Bakanlığı
 • Deneysel Araştırma Workshop Ulusal Dermatoloji Derneği
 • NEONATAL RESÜSİTASYON KURSU T.C Sağlık Bakanlığı
 • AİLE VE EVLİLİK TERAPİLERİ TEMEL EĞİTİMİ MEDEA, AETD
 • 2005- 2006 Influenza Surveyans Ağı Çalışmaları
 • STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ KALGEM,
 • DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Toplantısı/ BURSA Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
 • DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ ,
 • Polonya Sağlıklı Kentler Birliği SAĞLIK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ
 • Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
 • lll.Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumu Avanos Belediyesi
 • Psikodrama Eğitimi Abdulkadir Özbek Enstitüsü
 • Dansterapisi Eğitimi Dansterapileri Derneği
 • Aile Hekimliği Okulu Türk Tabipler Birliği
 • Psikodrama Atölyesi FEPTO
 • Psikodrama Grupları İPD Bergama Grup Terapileri Kongreleri

DİĞER İLGİ ALANLARI

 • Dans terapileri, Psikodrama, Aile Terapisi
 • Doğa gezileri
 • Amatör Tiyatro
 • Tango
 • Turizm,
 • Bisiklet sürmek, Sportif aktiviteler

İLK DANSIM

Dans terapisi ile karşılaşmam, 2010 yılında, Psikodrama eğitimlerim sırasında oldu. O yıl, Bergama Grup Psikoterapileri Kongresinde, grup çalışmaları için öncesinde seçim yapmamıştım ve dans terapisi grubuna son anda, şans eseri katılmıştım; çünkü diğer gruplarda yer kalmamıştı.

Çalışma sırasında, bunu biraz da basitçe söylediğimde, dans terapisi eğitimcisi Prof Dr Leandra Perrotta; çalışmayı en çok seven kişinin ben olacağımı söylemişti. Ve evet kehaneti gerçekleşti. Bir kaç ay içinde arkadaşlarımla birlikte Türkiye’de eğitim almak için girişimlerde bulunduk ve Türkiye’deki ilk Dans terapileri Derneği’ni kurduk.

Eğitim hayatım boyunca etkilendiğim en önemli şey şuydu, Leandra, “ilk dansımımızı annemizle yaparız” demişti. Dans hayattır

Dans terapisi Çağrışımlarım

 • İnsan eylem için doğmuştur
 • Eylem ve hareketin gücü,
  • -hareket, duruş ve iletişim-
 • Bağlantı kurmak ?
  • ruhumuz, karşıdaki, tüm grup, müzik, yönetici...
 • Uyum, Değişim, Yaratıcılık
 • Cesaretlendirme ve güçlendirme
 • Traumayı şifalandırma

DANS TERAPİSİ NEDİR

Dansın, tedavi edici bir araç olarak kullanımı zihin, beden ve ruhun tam bir bütünlük içinde olması fikri üzerine kurulmuştur.Bedendeki değişiklikler zihin ve ruha yansdığı gibi tersi de doğrudur.

Beden hareketlerinin, kişinin içsel durumunu yansıtması ve tedaviye yönelik bir sahnede, rehber eşliğinde yapılan bedensel hareketlerin, bir tedavi sürecini başlatması, dansterapisi teorisininin temellerini oluşturur.

İçsel çatışmalar, bilindışından bilince yansıyan konular, -fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere- tüm düzeylerde yankı bulur.

DANS TERAPİSİNİN TEMELLERİ

 • Hareket bir dildir, ilk dilimiz. Ana rahminde başlar ve sürer. Bu dil sözel dil kadar önemlidir ve kullanırız.
 • Zihin beden ve ruh içiçe bağlantılıdır.
 • Hareket fonksiyonel, iletişim içeren, gelişimsel ve dışavurumsal olabilir. Dans ve hareket terapistleri bu hareketleri bu gözle değerlendirir.
 • Hareket, bir yandan değerlendirme için bir araçken, müdahale için de önceliklidir.

DANS TERAPİSİNİN KÖKENLERİ

 • Dans terapisi, kökenini modern danstan alır;
  • dışavurumsallık, kendiliğindenlik, yaratıcılık ve öznellik
 • Dans terapisinin kurucularından olan, kareograf Marion Chase’e göre;
 • Dans performans dışında, başka ihtiyaçlarımıza da çare;
  • dans bir iletişim şekli olup, insanın bu temel ihtiyacını karşılar.
 • Marion Chase, çalışmalarında; hareket içeren ilişkilerin iyileştiriciliğine, bireylerin ve grubun hikayesinin anlatılmasına, ritmik hareketlerin netleştirici ve düzenleyici etkilerinin kullanılmasına, dansın grubu bütünleştirici etkisine önem vermiştir.

DANS TERAPİSİNDE FARKLI YÖNTEMLER TARZLAR

 • Dans terapisi bilim ve sanatın bileşkesidir. Yönetici, katılımcı ve ortama özneldir.
 • Her yönetici kendi teknik ve sitiliyle katılımcıların ihtiyaç ve yeteneklerine göre bir plan uygular.;

DANS TERAPİSİ UYGULAMA ALANLARINDAN BAZILARI

 • Dans terapisi teknikleri günlük yaşamın bir parçası olarak her yerde uygulanabilir 
 • Okulda stres altındaki (beklentiler, okul, sosyal medya) çocuklara güvenli ortam sağlaarak hareketlenmelerini sağlamak
 • Okulda beyin gelişimi, güven sağlamak gibi konularda koruyucu amaçlı kullanılabilir.
 • Aile içinde rol değişimi ve davranış değişimlerinin sağlanması
 • İnme geçiren kişilerde göz kontağı, dokunma ve nefesle çalışmak. / Su içinde dans ve hareket çalışılabilir.
 • Otizmde; dokunma, sınırların belirlenmesi, güvenin ve uyumun oluşturulması,
 • Yaşlılar, bağımlılar, öksüzler, yurtta kalanlar, lider grupları, kız yurdu öğrencileri, hekimler, psikodrama eğitim grupları, sendikalar

NEDEN DANS TERAPİSİ

 • İnsanlar günümüz koşullarında bir tür sıkışmışlık ve güvensizlik içinde yaşamaktadırlar. Günlük yaşamın hızı ve biçimi, terör saldırıları önemli etkenlerdendir.
 • İnsanlar bu durumda kendileri ile ve bir topluluğun parçası olarak bütünleşmiş olmak hissine ihtiyaç duymaktadırlar.

SONUÇ

 • İnsan davranışı ile ilgili bilgimiz yanında, grup deneyimlerini desteklerken bireysel ihtiyaçları nasıl karşılayacağımız konusunda da bilgimizi arttırdık.
 • Artık büyücü ya da şaman değil...ama kendimizi dans ve hareket terapistleri olarak tanımlıyoruz.